Wydział Chemii UW

ANALIZA INSTRUMENTALNA – laboratorium

This content shows Simple View

zaliczenie AI2016

Szanowni Państwo,

w przypadku konieczności skorzystania z pracowni uzupełniającej przypominam o obowiązku zgłoszenia tego faktu Prowadzącemu z minimum tygodniowym wyprzedzeniem.

termin kolokwium zaliczeniowego: 22.06.16  (zmiana w stosunku do harmonogramu)
miejsce: AULA WChUW
czas trwania: 10:00-13:00

1. Najpóźniej do dnia kolokwium chcę od Państwa otrzymać zdjęcia pierwszych stron dziennika z zaliczeniami.
2. Dzienniki oddają mi Państwo po otrzymaniu pozytywnej oceny w sesji regularnej i jakiejkolwiek w sesji poprawkowej.
3. W trakcie kolokwium mogą Państwo odpowiadać na dowolną ilość bloków pytań. Podstawą obliczenia sumy punktów z pracowni będą lepsze wyniki.

z poważaniem,
Ł.Tymecki

 

 plagiaty 2016

Szanowni Państwo,

Zgodnie z zapowiedziami jakie przekazywałem Państwu, systematycznie od początku obecnego cyklu Laboratorium AI, informuję o tym, że sprawozdania po ćwiczeniach, zawierające elementy takie same jak u kolegi/koleżanki z tej samej lub innej grupy, będą zgłaszane, zgodnie z wytycznymi Rady Wydziału UW, do Dziekana ds Studenckich. Dr hab. Kudelski będzie każdą sprawę rozstrzygał na podstawie dostarczonych mu zgłoszeń. Proszę o zapoznanie się z ww dokumentem aby mieli Państwo świadomość jakie konsekwencje grożą za, z pozoru niewinne, splagiatowanie sprawozdania po ćwiczeniu.

Wypowiadając się w imieniu Prowadzących chciałbym wyrazić swoje zdziwienie tym, że nie zdają sobie Państwo sprawy że skorzystanie z czyjejś pracy i podpisanie się pod nią jest wykroczeniem. Nawet jeśli korzystają Państwo z takich samych danych liczbowych a pracują Państwo samodzielnie nad ich opracowaniem nie ma możliwości aby uzyskiwali Państwo takie same pod względem wizualnym wykresy. W szeroko pojętym interesie Państwa, najstosowniej byłoby by Państwo W OGÓLE nie kontaktowali się ze sobą w kwestii sprawozdań aby nie dopuszczać do sytuacji w których są Państwo posądzani o plagiat.

z poważaniem 

Ł.TymeckiAI2016 – rozpoczęcie laboratorium

Szanowni Państwo,

Na stronie Laboratorium Analizy Instrumentalnej znajdują się nowe pliki zawierające:

Uaktualniony harmonogram
Uaktualniony podział na grupy.

Uprzejmie proszę odszukać swoje nazwisko i zgodnie z harmonogramem uczęszczać na zajęcia, począwszy od najbliższego piątku.
Przypominam, że na każdych zajęciach (również w najbliższy piątek) mogą Państwo dobrowolnie przystąpić
do kolokwium i gorąco do tego zachęcam aby nie robić sobie niepotrzebnych zaległości.

Na pierwszych zajęciach otrzymają Państwo Dzienniki Laboratoryjne.

Proszę o przyniesienie na pierwsze zajęcia podpisanego oświadczenia!

Na każde zajęcia proszę przynosić fartuch, okulary i kalkulator naukowy.

Proszę przed każdym ćwiczeniem sprawdzać czy nie ma jakiejś informacji od Prowadzących zajęcia w zakładce danego ćwiczenia!
Opisy i wymagania ćwiczeń, które są aktualnie w trakcie modyfikacji, zostaną umieszczone na stronie AI w najbliższym czasie.

z poważaniem
dr Łukasz Tymecki
top