Wydział Chemii UW

ANALIZA INSTRUMENTALNA – laboratorium

This content shows Simple View


Szanowni Studenci II roku
(i pozostali Studenci, wykonujący laboratorium
ANALIZA INSTRUMENTALNA w roku akademickim 2013/14),

Szanowni Państwo,

Zajęcia laboratoryjne „Analizy Instrumentalnej 2014” kończą się.
Pozostały już tylko zajęcia poprawkowe.

Przypominam o zasadach, dotyczących zajęć poprawkowych:

1. Warunkiem NIEZBĘDNYM aby uczestniczyć w zajęciach jest wcześniejsze zgłoszenie się do osoby prowadzącej zajęcia. Studenci którzy się nie umówią nie mogą uczestniczyć w zajęciach.

2. Osobami uprawnionymi do odbywania zajęć w ramach pracowni poprawkowej są te które: 

2a.  mają niezaliczone tylko jedno ćwiczenie z powodu niezdania kolokwium z wymagań podstawowych

2b. mają niezaliczone najwyżej dwa ćwiczenia (nieobecność usprawiedliwiona + niezdanie kolokwium z wymagań podstawowych)

3. Osobami nieuprawnionymi do odbywania zajęć w ramach pracowni poprawkowej są Studenci, którzy mają niezaliczone więcej niż jedno ćwiczenie i/lub nie byli obecni na więcej niż dwóch ćwiczeniach.

 

z poważaniem,
dr Łukasz Tymecki

PS. Przypominam, że nieobecność usprawiedliwiona to taka, która została zgłoszona w dziekanacie studenckim w terminie max. 7 dni od końca trwania zwolnienia. Nie będą honorowane zwolnienia przedłożone w inny sposób lub w późniejszym od w/w terminie.