Wydział Chemii UW

ANALIZA INSTRUMENTALNA – laboratorium

This content shows Simple View


Szanowni Państwo,

1. Mija właśnie czwarty tydzień funkcjonowania AI2015 w nowym kształcie. Jak na razie nie zgłaszali Państwo żadnych obiekcji co do funkcjonowania Laboratorium. Zmiany jakie zostały wprowadzone w regulaminie przyjmują Państwo entuzjastycznie co jest bardzo satysfakcjonujące.

2. Pojawiają się sporadyczne przypadki spóźnień. Bardzo proszę o dyscyplinę i punktualne stawianie się na zajęciach. Część Prowadzących ćwiczenia deklaruje, że pobłażliwość w tej kwestii własnie się zakończyła.

3. Pojawiają się sporadyczne przypadki niedostarczenia opisu w terminie. Ponieważ to jest Państwa jedyny obowiązek, poza fizyczną obecnością na ćwiczeniach, w ramach tego przedmiotu (w trakcie trwania semestru) to zapewniam że tu nie mogą liczyć Państwo na pobłażliwość. Niedostarczenie opisu w terminie skutkuje automatycznie niezaliczeniem ćwiczenia. Niezaliczone ćwiczenie można uzupełnić jedynie w ramach pracowni uzupełniającej. Niedostarczenie sprawozdania w terminie jest usprawiedliwione tylko przy zarejestrowanym zwolnieniu lekarskim. Chciałbym zwrócić uwagę że okres zwolnienia z zajęć, jaki musi obejmować usprawiedliwienie, w takim wypadku, to wszystkie dni od dnia wykonania ćwiczenia do dnia kiedy upływa termin oddania opisu.

4. Pojawiają się sporadyczne przypadki plagiatowania sprawozdań. Osoby przyłapane na tym zostały pouczone i konsekwencji wobec nich nie wyciągnięto ale czuję się w obowiązku przypomnieć wszystkim że skutkuje to: niezaliczeniem ćwiczenia i poinformowaniem Dziekana do spraw Studenckich. Tak będzie z każdym następnym ujawnionym plagiatem. Plagiatem jest również zamieszczenie w sprawozdaniu zdania, którego Autorką/Autorem się nie jest bez podania źródła (Wikipedię też trzeba „cytować”!)

5. Pojawiają się sporadyczne przypadki przynoszenia sprawozdań wykonanych w CAŁOŚCI na komputerze. Bez względu na zawartość sprawozdania taka sytuacja skutkuje automatycznie ujemnymi punktami za opis. Proszę się temu nie dziwić – w regulaminie jest klarownie napisane że opisy wykonują Państwo ODRĘCZNIE.

6. Za niedopuszczalną sytuację uznaję taką, w której kopiują Państwo BEZ ZGODY Prowadzącego jakiekolwiek materiały udostępniane podczas ćwiczenia.

7. Informuję że w opisie ćwiczenia 5 (UV-Vis) dodany został komentarz odnośnie przygotowania sprawozdania. Proszę się z nim zapoznać i stosować do niego.

z poważaniem,
Łukasz Tymecki
top