Wydział Chemii UW

ANALIZA INSTRUMENTALNA – laboratorium

This content shows Simple View


Szanowni Państwo,

Zgodnie z zapowiedziami jakie przekazywałem Państwu, systematycznie od początku obecnego cyklu Laboratorium AI, informuję o tym, że sprawozdania po ćwiczeniach, zawierające elementy takie same jak u kolegi/koleżanki z tej samej lub innej grupy, będą zgłaszane, zgodnie z wytycznymi Rady Wydziału UW, do Dziekana ds Studenckich. Dr hab. Kudelski będzie każdą sprawę rozstrzygał na podstawie dostarczonych mu zgłoszeń. Proszę o zapoznanie się z ww dokumentem aby mieli Państwo świadomość jakie konsekwencje grożą za, z pozoru niewinne, splagiatowanie sprawozdania po ćwiczeniu.

Wypowiadając się w imieniu Prowadzących chciałbym wyrazić swoje zdziwienie tym, że nie zdają sobie Państwo sprawy że skorzystanie z czyjejś pracy i podpisanie się pod nią jest wykroczeniem. Nawet jeśli korzystają Państwo z takich samych danych liczbowych a pracują Państwo samodzielnie nad ich opracowaniem nie ma możliwości aby uzyskiwali Państwo takie same pod względem wizualnym wykresy. W szeroko pojętym interesie Państwa, najstosowniej byłoby by Państwo W OGÓLE nie kontaktowali się ze sobą w kwestii sprawozdań aby nie dopuszczać do sytuacji w których są Państwo posądzani o plagiat.

z poważaniem 

Ł.Tymecki
top