Wydział Chemii UW

ANALIZA INSTRUMENTALNA – laboratorium

This content shows Simple View


Szanowni Państwo,

W USOSweb pojawiły się oceny z kolokwium zaliczeniowego. Proszę sprawdzić moduł Sprawdziany.

Wszystkich Państwa proszę o zweryfikowanie punktacji prezentowanej w module Sprawdziany. Staram się na bieżąco rozpatrywać nieścisłości. Na podstawie punktacji z tego modułu zostanie wystawiona ocena końcowa z laboratorium.

Przypominam, że aby otrzymać ocenę co najmniej dostateczną w pierwszym terminie, należy mieć co najmniej 4 punkty z kolokwium lub kolokwium zaliczeniowego z każdego jednego ćwiczenia oraz co najmniej połowę punktów możliwych do uzyskania z pracowni.

Jeżeli nie pisali Państwo kolokwium zaliczeniowego lub nie byli na nim obecni, a w miejscu na ocenę z kolokwium zaliczeniowego widnieje „0” (zero) to ono nic nie wnosi do Państwa oceny. I tak liczy się wyższa liczba punktów.

Do poniedziałku czekamy na Państwa uwagi odnośnie punktacji. Po przepisaniu ocen do protokołu (pojawią się wtedy w module Oceny) reklamacje nie będą przyjmowane. W związku z brakiem dostępu do Państwa zeszytów w weekend, proszę przesyłać do mnie kopię elektroniczną strony z oceną z Państwa dziennika laboratoryjnego występując o zmiany w punktacji w module Sprawdziany.

Z poważaniem
Michał Michalec
top