Wydział Chemii UW

ANALIZA INSTRUMENTALNA – laboratorium

This content shows Simple View

zaliczenie AI2016

Szanowni Państwo,

w przypadku konieczności skorzystania z pracowni uzupełniającej przypominam o obowiązku zgłoszenia tego faktu Prowadzącemu z minimum tygodniowym wyprzedzeniem.

termin kolokwium zaliczeniowego: 22.06.16  (zmiana w stosunku do harmonogramu)
miejsce: AULA WChUW
czas trwania: 10:00-13:00

1. Najpóźniej do dnia kolokwium chcę od Państwa otrzymać zdjęcia pierwszych stron dziennika z zaliczeniami.
2. Dzienniki oddają mi Państwo po otrzymaniu pozytywnej oceny w sesji regularnej i jakiejkolwiek w sesji poprawkowej.
3. W trakcie kolokwium mogą Państwo odpowiadać na dowolną ilość bloków pytań. Podstawą obliczenia sumy punktów z pracowni będą lepsze wyniki.

z poważaniem,
Ł.Tymecki

 

 
top