Analiza przepływowa – od teorii do praktyki

W 2017 roku pod auspicjami Komitetu Chemii Analitycznej PAN ukazała się monografia poświęcona analizie przepływowej.

Przygotowania monografii, pod redakcją  pani profesor Krystyny Pyrzyńskiej, podjęli się członkowie Zespołu Automatyzacji i Robotyzacji Metod Analitycznych. Zaproszenie do zredagowania rozdziałów przyjęli także inni autorzy zajmujący się praktycznie tematyką analizy przepływowej.

Celem przygotowania monografii było zapoznanie czytelnika z podstawami różnych metodologii analizy przepływowej, konstrukcją stosowanych układów przepływowych oraz z wybranymi przykładami ich zastosowań analitycznych.

W kolejnych rozdziałach przedstawiono rozwój koncepcji analizy przepływowej, główne metodologie analitycznych pomiarów przepływowych, rozwiązania instrumentalne układów wprowadzania próbek i systemów generowania przepływu, stosowane rodzaje detekcji oraz różne metody zatężania i wydzielania analitów. Omówiono zagadnienia związane z wykorzystaniem technik przepływowych do rozwijania metod kalibracyjnych, miareczkowania, oznaczania aktywności enzymów oraz realizacji analizy wieloskładnikowej, w tym specjacyjnej. Przedstawiono także wybrane przykłady systemów monitorujących do celów analizy środowiskowej i klinicznej, mikroukładów typu Lab-On-A-Chip oraz ich zastosowań jak również przegląd metod przepływowych w polskich normach dotyczących analizy wody, gleby i żywności.

Publikacja powstała dzięki dofinansowaniu przez Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie z dotacji Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących przyznanej dla Krakowskiego Konsorcjum Naukowego im. Mariana Smoluchowskiego „Materia-Energia-Przyszłość”, Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

K. Pyrzyńska (Red.), „Analiza przepływowa. Od teorii do praktyki”,
Wydawnictwo MALAMUT, Warszawa 2017